Cadastru

ANUNT prealabil din 07.07.2022 privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului: Unitatea administrativ-teritorială OHABA LUNGĂ din județul Timiș, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 24, situat în extravilanul localității Ierșnic începând cu data 11.07.2022 și până în data de 08.09.2022, la sediul primăriei din localitatea Ohaba Lungă, pe pagina de internet a Primăriei Comunei Ohaba Lungă (https://www.comunaohabalunga.ro), precum și pe pagina de internet a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei din localitatea Ohaba Lungă, UAT OHABA LUNGĂ după următorul program : Luni – Vineri – orele – 10:00-14:00, respectiv pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.