Cariera (anunturile posturilor scoase la concurs)

– Proces verbal nr. 368 din 03.03.2021 – selectie dosare de concurs / examen pentru ocuparea postului de promotor local Vizualizare

ANUNT CONCURS

Comuna Ohaba Lungă cu sediul în Ohaba Lungă, nr. 33, jud. Timiș, tel. 0256333309, fax 0256333309, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. 1 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de referent impozite și taxe și a unui post de referent cu atribuții de casier, în cadrul aparatului permanent al primarului, pe perioadă nedeterminată.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Ohaba Lungă, nr. 33, Ohaba Lungă, jud. Timiș astfel:
– Probă scrisă în data de 13.12.2016, orele 09.00 ;
– Probă interviu în data de 14.12.2016, orele 13.00;

Condiţii de participare la concurs:
– Absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat;
– Nu necesită vechime în domeniu.

Dosarele de înscriere se depun până în data de 5 decembrie 2016 la Primăria comunei Ohaba Lungă.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Ohaba Lungă şi la nr. de telefon: 0256333309.