Programul de functionare al institutiei

Programul instituției:

Luni – Joi 8:00 – 16:30
Vineri 8:00 – 14:00
 
Programul casieriei și eliberare atestate fiscale:
 
Luni – Joi 9:00 – 15:00
Vineri 9:00 – 13:00
 
Program audiențe
 
Primar audiențe:
Luni 14:00 – 16:00
Joi 14:00 – 16:00
 
Viceprimar audiențe:
Marți 14:00 – 16:00
 
Secretar audiențe:
Joi 14:00 – 16:00


Nr. telefon: 0256-333309
Fax: 0256-333309
E-mailprimariaohabalunga@yahoo.com
Cod poștal: 307300

Cetăţenii care doresc să fie primiți în audiență trebuie să transmită o solicitare, în care să fie specificat în detaliu subiectul ce se doreşte a fi pus în discuţie, istoricul demersurilor făcute până în prezent, documente, adrese de răspuns, precum şi datele de contact.

Problemele ridicate primarului respectiv viceprimarului şi secretarului vor fi doar cele care necesită luarea unei decizii la nivel înalt, după ce au fost analizate în prealabil de către aparatul de specialitate al primarului.

Nu se vor lua în considerare solicitările pentru audienţe care depăşesc competenţele executivului sau pentru care nu există cadru legislativ în vigoare.

Pentru a putea fi înscris în audientă, în vederea soluţionării problemei sale, fiecare cetăţean trebuie să urmeze calea ierarhică, după cum urmează:
să solicite clarificări de la departamentul primăriei unde are probleme;
să fi fost înscris în audienţă, după caz, la angajații de care aparţine soluţionarea problemei semnalate;
în cazul nerezolvării problemei sale la nivelul angajaților, cetăţeanul va fi înscris în audienţă la viceprimar sau, după caz, la Secretariat General Comună, în funcţie de competenţe;
în cazul în care nici la nivelul acestora nu au fost găsite soluţii pentru problema semnalată, acesta va fi înscris, în ultima instanţă, în audienţă la Primarul Comunei Ohaba Lungă.

Transmiterea solicitării pentru audienţă se poate realiza prin una din următoarele modalități:
electronic, pe adresa de e-mail: primariaohabalunga@yahoo.com; prin fax la nr.: 0256.333.309.

Programarea în audiență se va realiza în funcție de locurile disponibile și doar în situația îndeplinirii condițiilor enumerate anterior.

Restul cetățeniilor vor fi înscrişi pe o listă de aşteptare iar în funcţie de posibilităţi şi de problematică, aceştia vor fi programaţi , urmând să fie contactaţi ulterior, pe email sau telefonic, pentru confirmarea zilei şi orei când și unde vor fi primiţi în audienţă.

Numărul maxim al persoanelor înscrise în audienţă va fi de 6 persoane/zi de audienţă.

Pentru a putea respecta măsurile impuse de pandemie şi pentru evitarea aglomeraţiei, programările se vor face la interval de aproximativ 15 minute și vor fi primite maxim 2 persoane la o programare.

Când, din motive obiective ce privesc agenda zilnică a membrilor executivului, nu se pot ţine audienţe, cetăţenii vor fi informaţi, telefonic, în timp util.