Relatii cu presa/mass-media

Comunicat de presă din 27/09/2023 Vizualizare

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” – Numele beneficiarului: UAT COMUNA OHABA LUNGĂ

Apel de proiecte gestionat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării denumită în continuare (UEFISCDI), în numele și pentru Ministerul Educației finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standard ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare., titlu apel: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe

Numele proiectului de investiție: ”Dotare școli și grădinițe UAT Ohaba Lungă”,  cod F-PNRR-Dotari-2023-4745
Contract de finanțare: 1432DOT ⁄ 2023
Durata proiectului: 17 luni
Data de începere: 18.08.2023
Data finalizării: cel mai tarziu la 30.12.2024

Obiectivele generale urmărite:  Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional preuniversitar din Comuna Ohaba Lungă, jud. Timiș, prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente din unitatea cu personalitate juridică Școala Gimnazială Ohaba Lungă ( inclusiv din unitățile arondate), în corelare cu nevoile existente, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv.

Obiectivele specifice urmărite:

  1. Asigurarea infrastructurii și a resurselor tehnologice necesare pentru unitatea de învățământ, permițând accesul elevilor la tehnologie prin dotarea unui laborator de informatică cu echipamente dedicate.

  2. Sprijinirea transformării digitale a 5 săli de clasă dintr-o instituție de învățământ preuniversitar ( inclusiv unități arondate) pentru facilitarea învățării online;

  3. Oferirea dotărilor necesare cu mobilier și material didactic, pentru îndeplinirea standardelor de calitate în 5 săli de clasă: 1 săli de preșcolari, 4 învățământul primar și gimnazial.

  4. Oferirea dotărilor necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate într-un laborator de științe.

Valoare totală proiect: 493.407,56 LEI
Valoare nerambursabilă finanțată din PNRR:  413.580,00LEI

Date de contact:
Persoană de contact: MURĂRESCU GIGI
Telefon 0748893291
Email:   primariaohabalunga@yahoo.com
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                            https://www.facebook.com/PNRROficial/