Proiecte Investitionale

Proiect: ,,PAŞI SPRE VIITOR – ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A COMUNEI OHABA LUNGĂ” Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013

Axa prioritară: a) ,,Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”
Domeniul de intervenție: 1.1 ,,Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ” Cod SMIS contract de finanțare: 12653;

– CENTRALIZATOR CHESTIONARE PENTRU DIAGNOZA SPAȚIULUI COMUNA OHABA LUNGĂ: click aici

– STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI OHABA LUNGĂ 2010 – 2017: click aici

Conferinta de promovare a schimbului de bune practici cu titlul “In pas cu Europa printr-o administratie moderna si dedicata cetateanului” derulata in cadrul proiectului “Pasi spre viitor – Elaborarea strategiei de dezvoltare a comunei Ohaba Lunga” finantat din FSE prin PODCA, pentru mai multe detalii accesati urmatorul link