Achizitii publice

– Contract prestari servicii deszapezire 2019-2020: click aici

– Anunt public nr. 1630 din 18.07.2018 privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu: click aici

ANUNT Comuna Ohaba Lungă organizează în data de 04.05.2018, ora 12:00, etapa a III-a a procedurii de negociere directă privind concesionarea pășunilor din U.A.T. Ohaba Lungă. Informații suplimentare privind ofertele, data limită de depunere a ofertelor și alte informații se pot obține de la sediul Primăriei comunei Ohaba Lungă, telefon 0256/333309.

ANUNT  Comuna Ohaba Lungă organizează în data de 12.04.2018, ora 12:00, etapa a II-a a procedurii de negociere directă privind concesionarea pășunilor din U.A.T. Ohaba Lungă. Informații suplimentare privind ofertele, data limita de depunere a ofertelor și alte informații se pot obține de la sediul Primăriei comunei Ohaba Lungă, telefon 0256/333309. Anunt de participare la negociere directa pentru concesiune bunuri: click aici

Anunţ public asupra deciziei etapei de încadrare COMUNA OHABA LUNGĂ anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și evaluare adecvată, pentru proiectul „Realizare alimentare cu apă în localitatea Ohaba Română, în comuna Ohaba Lungă, județul Timiș”, propus a fi amplasat în localitatea Ohaba Română, domeniu public, jud. Timiş.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între orele 0800-1630, vineri între orele 0800-1400, precum și la următoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 25.10.2017.

Anunţ public asupra deciziei etapei de încadrare COMUNA OHABA LUNGĂ anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și evaluare adecvată, pentru proiectul „Realizare alimentare cu apă în localitatea Ierșnic”, propus a fi amplasat în localitatea Ierșnic, domeniu public, jud. Timiş.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între orele 0800-1630, vineri între orele 0800-1400, precum și la următoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 24.10.2017.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu COMUNA OHABA LUNGĂ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul „Realizare alimentare cu apă în localitatea Ohaba Română”, propus a fi amplasat în localitatea Ohaba Română, domeniu public, jud. Timiş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiş, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timișoara, şi la adresa titularului, localitatea Ohaba Lungă, nr. 33, jud. Timiș, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiş. Anunțurile publicate conform prevederilor art. 11, alin. (1), lit. (g), din Ord. 135/2010, se vor depune la APM Timiș.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu COMUNA OHABA LUNGĂ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul „Realizare alimentare cu apă în localitatea Ierșnic”, propus a fi amplasat în localitatea Ierșnic, domeniu public, jud. Timiş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiş, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timișoara, şi la adresa titularului, localitatea Ohaba Lungă, nr. 33, jud. Timiș, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiş. Anunțurile publicate conform prevederilor art. 11, alin. (1), lit. (g), din Ord. 135/2010, se vor depune la APM Timiș.

ANUNT PUBLIC COMUNA OHABA LUNGĂ, anunţă intenţia de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea cu cod CAEN 3600 – Captarea, tratarea si distributia apei, 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate, desfăşurată la punctul de lucru din Dubeşti.

ANUNT PUBLIC COMUNA OHABA LUNGĂ, anunţă intenţia de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea cu cod CAEN
3600 – Captarea, tratarea si distributia apei, 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate, desfăşurată la punctul de lucru din Ohaba Lunga.

Anunţ public asupra proiectului deciziei etapei de încadrare COMUNA OHABA LUNGĂ anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Modernizare DC 97 km 0+000 – 5+350 între Ierşnic şi Cladova”, amplasat în comuna Ohaba Lungă, comuna Bethausen, localităţile Ierşnic, Cladova, jud. Timiş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, b-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A şi la sediul Primăriei Ohaba Lungă, în zilele de luni-joi între orele 800 – 1600, vineri între orele 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 10.08.2013. Anunţurile publicate conform prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordinul nr. 135/2010 se vor depune la APM Timiş.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu COMUNA OHABA LUNGĂ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare DC 97 km 0+000 – 5+350 între Ierşnic şi Cladova”, propus a fi amplasat în comuna Ohaba Lungă, comuna Bethausen, localităţile Ierşnic, Cladova, jud. Timiş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, b-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A şi la sediul Primăriei Ohaba Lungă, în zilele de luni-joi între orele 800 – 1600, vineri între orele 800 – 1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.